Przejdź do treści

Pedagog

Pedagog szkolny

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Katarzyna Daszkowska

8:00 – 11:35

8:00 - 11:35

8:00-11:35

8:00 – 11:35

8:00 – 15:20

Maria Dorszewska
12:40 – 14:30

12:00 – 15:00


Anna Majewska-Gebler


11:55 -14:30
11:55– 12:40

Edyta Małecka

11:55 -14:30
12:50- 13.35

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

wnioski o orzeczenie dysleksji
Pobierz : Skierowanie na badanie specjalistyczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia z trudnościami w pisaniu
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego

wnioski o nauczanie indywidulane
 Pobierz :
 Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidulanego nauczania lub opinii o wczesnym wspomaganiu
 Pobierz :  Zaświadczenie lekarskie
 
Pobierz :   Karta badania pediatrycznego

wnioski dotyczące orzeczenia o ogólnych trudności w nauce
 Pobierz : Karta badania pediatrycznego
 Pobierz :   Wniosek o wydanie opinii

Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści